Inspiratiedag "Vernieuwing Toezicht in Welzijn" - Aanmelding geopend

8 oktober 2019 - 's-Hertogenbosch

Zeven Raden van Toezicht van welzijnsorganisaties zijn samen met hun bestuurder gestart met de Innovatie Challenge "Vernieuwing Toezicht in Welzijn" onder leiding van Barbara Geurtsen. Doel is dat deelnemers eind december 2019 een nieuwe werkwijze hebben ontwikkeld voor het toezicht op netwerken of zeggenschap van cliënten. In het najaar gaan de deelnemers aan de slag in de eigen praktijk. De ideeen over de nieuwe werkwijze worden dan door hen concreet toegepast in hun eigen praktijk. Al doende leren de deelnemers wat werkt en wordt behouden, waar versterking nodig is om het toezicht op netwerken of zeggenschap van clienten bij de governance van de organisatie vorm te geven. 


Op 6 december vindt bij de NVTZ een slotconferentie plaats “Vernieuwing toezicht in welzijn”. Kennis, debat en dialoog over uw rol in een veranderend tijdperk is het onderwerp van deze dag. U leert van de experimenten en leerervaringen die zijn opgedaan door uw collega's in de Challenge. NIeuwe inzichten over toeizcht op netwerken verrijken uw kennis en uiteraard is volop ruimte om dilemma's uit uw praktijk te delen met uw collega's. 

Bent u toezichthouder van een organisatie, actief in het sociaal domein? Wilt u inspiratie ontvangen over hoe u uw toezichtrol op eigentijdse wijze kunt invullen? Meldt u dan kosteloos aan voor 10 november a.s.

Interesse om mee te doen in 2020?
Wilt u met uw Raad ook een (nieuwe) werkwijze ontdekken voor invulling geven aan toezicht op netwerken, het verantwoorden van uw governance of zeggenschap? Lees meer over de 2e editie die in 2020 van start gaat!

initiatief
in samenwerking met
400dpiLogo.jpg
programma en begeleiding

     © 2018