Uw begeleiding

Het proces staat onder leiding van Barbara Geurtsen. Zij begeleidt u tijdens het gehele proces en faciliteert de 3 bijbehorende studiedagen en de afsluitende landelijke inspiratiedag. Barbara is adviseur en opleider van RvB/RvT's in zorg, wonen en welzijn.  Haar bureau is gespecialiseerd in kennis, advies en opleidingen rondom vernieuwing van governance en dialogen tussen belangenhouders, bestuur en toezichthouders. Ook is Barbara betrokken bij wetenschappelijk onderzoek gericht op vernieuwing van governance in zorg en welzijn. Zij is zelf toezichthouder in  welzijn en zorg. Waardoor zij uw dilemma's, vanuit haar kennis en praktijkervaring, kan duiden. 

 

 

Ook is Joger de Jong, NVTZ Brancheambassadeur Welzijn, nauw betrokken in het proces om de uitkomsten te borgen binnen de NVTZ en bij de branchepartners. Joger is voormalig bestuurder in de welzijnssector. Zowel Joger als Barbara zijn zelf ook als toezichthouder actief in de sociale sector en zij beschikken samen over een zeer uitgebreid netwerk van inspirerende collega’s, voorbeelden en wetenschappers. Zo wordt uw raad maximaal geïnspireerd, gefaciliteerd en ontzorgd. 

 

De Brancheambassadeur wordt bijgestaan door de Klankbordgroep NVTZ Welzijn. Zij voeden de NVTZ met concrete vragen uit de praktijk van governance in de sociale sector. Om zo te borgen dat kennis en toepassingen ook daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften in het veld. De leden van de klankbordgroep ondersteunen waar mogelijk de vernieuwing van governance.

  • Grey LinkedIn Icon

Zelfstandig adviseur Governance & Innovatie | RvT Zorg en Welzijn

Barbara Geurtsen

Deelnemers 1e editie Challenge 2019

initiatief
in samenwerking met
400dpiLogo.jpg
programma en begeleiding

     © 2018