Uw begeleiding

Het proces staat onder leiding van Barbara Geurtsen. Zij begeleidt u tijdens het gehele proces en faciliteert de 5 bijbehorende bijeenkomsten. Daarnaast is zij in de perioden tussen de bijeenkomsten door maximaal 5 uur beschikbaar om uw raad in de praktijk te ondersteunen als sparringpartner, inspirator, coach of moderator. U bepaalt zelf op welke wijze ondersteuning wenselijk is. Barbara is een zeer ervaren procesbegeleider van leer- en experimenteeromgevingen voor topbestuurders en toezichthouders in de sectoren Wonen, Zorg en Welzijn. Daarnaast is zij partner van &Society. Een bureau dat is gespecialiseerd in dialogen tussen belangenhouders, bestuur en toezichthouders. Ook is Barbara betrokken bij wetenschappelijk onderzoek gericht op vernieuwing van governance in zorg en welzijn. Zij is zelf ook toezichthouder. Waardoor zij uw dilemma's, vanuit haar kennis en praktijkervaring, kan duiden. 

 

 

Ook is Joger de Jong, NVTZ Brancheambassadeur Welzijn, nauw betrokken in het proces om de uitkomsten te borgen binnen de NVTZ en bij de branchepartners. Joger is voormalig bestuurder in de welzijnssector. Zowel Joger als Barbara zijn zelf ook als toezichthouder actief in de sociale sector en zij beschikken samen over een zeer uitgebreid netwerk van inspirerende collega’s, voorbeelden en wetenschappers. Zo wordt uw raad maximaal geïnspireerd, gefaciliteerd en ontzorgd. 

 

De Brancheambassadeur wordt bijgestaan door de Klankbordgroep NVTZ Welzijn. Zij voeden de NVTZ met concrete vragen uit de praktijk van governance in de sociale sector. Om zo te borgen dat kennis en toepassingen ook daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften in het veld. De leden van de klankbordgroep ondersteunen waar mogelijk de vernieuwing van governance.

De NVTZ Brancheambassadeur Welzijn en de klankbordgroep zijn de initiatiefnemers van deze challenge.

De initiatiefnemers

  • Grey LinkedIn Icon

Joger de Jong

NVTZ Brancheambassadeur Welzijn

Raad van Toezicht Perspektief

  • Grey LinkedIn Icon

Kees de Best

Lid NVTZ Klankbordgroep

Raad van Toezicht Participe

  • Grey LinkedIn Icon

Marije van der Meij

Lid NVTZ Klankbordgroep

Beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland

Uw procesbegeleiding

  • Grey LinkedIn Icon

Herman van der Meij

lid Klankbordgroep NVTZ Welzijn

Raad van Toezicht Zorgbelang Groningen en De Tinten Welzijnsgroep

  • Grey LinkedIn Icon

Magda Pernet

lid Klankbordgroep NVTZ Welzijn

Raad van Toezicht Pluspunt Zandvoort

  • Grey LinkedIn Icon

Pieter Zijlema

lid Klankbordgroep NVTZ Welzijn

Raad van Toezicht MO Smallingerland

  • Grey LinkedIn Icon

Barbara Geurtsen

Proces & Begeleiding

Zelfstandig adviseur Governance & Innovatie | Partner &Society

  • Grey LinkedIn Icon

Joger de Jong

NVTZ Brancheambassadeur Welzijn

initiatief
in samenwerking met
400dpiLogo.jpg
programma en begeleiding

     © 2018