Praktische informatie

Wat?
-    3 lokale leeromgevingen starten in het land
-    Looptijd januari 2019 – december 2019
-    3 lokale bijeenkomsten in uw regio |maart 2019, mei en oktober 2019 | data in overleg
-    2 centrale bijeenkomsten | NVTZ Utrecht | 14 juni en 6 december 2019
-    Data lokale bijeenkomsten in uw regio in overleg met deelnemers
-    Minimaal 1 lid als vertegenwoordiger Raad van Toezicht en uw directeur/bestuurder is betrokken
-    Per Raad van Toezicht een strippenkaart van 5 uur voor individuele ondersteuning, indien gewenst


Uw bijdrage aan de deelname - opties
De leer- en experimenteerervaring in deze challenge heeft een waarde wat gelijk staat aan 
3 opleidingsdagen van de NVTZ (t.w.v. € 1.495,-). U bepaalt zelf op welke wijze u deze waarde voldoet. U kunt kiezen uit
de onderstaande 3 opties.

optie 1 

U levert een actieve bijdrage en betaalt uw fee in natura

1.  Minimaal 1 vaste deelnemer vanuit uw RvT tijdens traject

2. Gastlocatie voor 2 lokale bijeenkomsten (max. 10 personen)

3. U stelt een functionaris beschikbaar die uw team ondersteunt o.l.v. procesbegeleider (max. 10 uur) of u neemt 2 dagdelen in 2019 deel aan de NVTZ klankbordgroep Welzijn

4. Tijdens en na afloop van het traject zet u uw netwerk in om externe publicaties, voortkomend uit het traject, actief te verspreiden

5. Na afloop van het traject is een vertegenwoordiger vanuit uw RvT/RvB bereid om de leerervaring te delen in afsluitend symposium

optie 2

U betaalt € 500,- en levert een beperkte bijdrage 

1.  Minimaal 1 vaste deelnemer vanuit uw RvT tijdens traject

2. Tijdens en na afloop van het traject zet u uw netwerk in om externe publicaties, voortkomend uit het traject, actief te verspreiden

3. Na afloop van het traject is een vertegenwoordiger uit uw RvT/RvB bereid om de leerervaring te delen tijdens een afsluitend symposium.

optie 3

U betaalt € 1.485,-

1.  Minimaal 1 vaste deelnemer vanuit uw RvT tijdens traject

Voorwaarden deelname

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw deelname. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% en inclusief locatie en catering.
U kunt uw deelname kosteloos annuleren tot 4 weken voor uw deelname. Na dit moment bent u de gehele waarde van het traject (€ 1.485,-) verschuldigd. U kunt uw deelname vanaf dit moment wel kosteloos overdragen aan een vervangende collega of RvT. 

De NVTZ laat zich bijstaan door Barbara Geurtsen, adviseur governance en innovatie. Haar bureau draagt zorg voor de inhoud, communicatie en deelnemersadministratie. Barbara Geurtsen begeleidt u ook tijdens uw leertraject. 

initiatief
in samenwerking met
400dpiLogo.jpg
programma en begeleiding

     © 2018