Programma

U gaat in een kleine groep in uw lokale of regionale omgeving aan de slag. We denken hierbij aan minimaal 2 Raden van Toezicht en maximaal 4. Het traject bestaat uit 4 bijeenkomsten (circa 2,5 uur) en een afsluitende inspiratiedag waarin u van denken naar doen wordt begeleid. Kennis, leren en ontwikkelen in dynamische werkvormen, inspiratie, dialoog en intervisie. Het programma is gebaseerd op moderne managementkennis zoals Design Thinking, Theory U en Appriciative inquiry.

 

In hoofdlijnen ziet uw programma er als volgt uit:

Lokale bijeenkomst I 

Data:     maart 2019 | data in overleg deelnemers in uw regio | Locatie: in uw regio | 

 • Kennismaking en drijfveren

 • Inventariseren op welk thema u en de andere deelnemers willen leren en experimenteren

 • Verdieping en afbakening van uw ontwikkelvraag en verkenning van lokale context 

Resultaat:

 • Concrete ontwikkelvraag is bepaald

 • Scherpte in de context, belangen en randvoorwaarden

 • Relevante belangenhouders in beeld

'Huiswerk':

 • Inventariseren behoeften RvT/RvB en belangenhouders

 • Op uw behoefte krijgt u artikelen met kennis en goede voorbeelden aangeleverd ter inspiratie.

Lokale bijeenkomst II

Data:     mei 2019 | data in overleg deelnemers in uw regio | Locatie: in uw regio | 

 • Analyse en inzicht in gedeelde inzichten, belangen, behoeften en drijfveren van RvT/RvB/ belangenhouders

 • Inspiratie op uw thema door wetenschapper of koploper van binnen- of buiten de sector

 • Vertaling gedeelde behoeften, kennis en voorbeelden naar uw experiment

Resultaat:

 • Verdieping van kennis en ervaring

 • Contour experiment

 • Randvoorwaarden en werkwijze in beeld om experiment te gaan 'doen'

'Huiswerk':

 • Afstemmen contour experiment in RvT/RvB en bijvoorkeur bij belangenhouders

 • Afspraak wanneer en hoe te starten 

Centrale bijeenkomst III

Data:   14 juni 2019 | NVTZ Utrecht | 1 dagdeel - 9.30 uur - 12.30 uur
 

 • Delen inzichten, experimenten met deelnemers uit gehele land

 • Aanscherpen experimenten met leerervaring collega-deelnemers

 • Inspiratie door mini-college en goede voorbeelden van binnen en buiten de sector

Resultaat:

 • Versterking van experiment

 • Kennis vergroting

'Huiswerk':

 • Experiment uitvoeren in reguliere RvT-setting

Lokale bijeenkomst IV

Data:   oktober 2019 | datum in overleg deelnemers | locatie: in uw regio

 • Inventariseren eerste ervaringen en nieuwe kennisbehoefte

 • Versterken experiment door intervisie met collega-deelnemers

 • Ideevorming voortzetting en borging experiment

Resultaat:

 • Versterking experiment en inspiratie voor voortzetting

 • Ideevorming borging experiment in RvT-praktijk
   

'Huiswerk':

 • Afstemmen wijze van borging in RvT/RvB en bijvoorkeur bij belangenhouders

 • Voortzetting versterkt experiment binnen RvT/RvB-bijeenkomst(en)

Centrale bijeenkomst V

Data:   6 december 2019 | Locatie: NVTZ Utrecht | dagdeel 9.30 uur - 15.00 uur

 • Keynote presentatie wetenschapper vernieuwing van governance

 • Presentatie experimenten, leerervaring en resultaten aan deelnemers 

 • Dialoog 'geleerde lessen

 • Inventarisatie (toekomstige) kennisbehoefte, kennisvorm, verspreiding uitkomsten en rol NVTZ 

Resultaat:

 • Feestelijke afronding traject

 • Kennisontwikkeling op gekozen thema en inspiratie door collega's op andere ontwikkelthema's

 • Kennisontwikkeling in uw RvT op gekozen thema

 • Nieuwe aanpak op gekozen thema is gerealiseerd in uw RvT-praktijk

 • Uw RvT/RvB is zichtbaar als koploper in governance in sociale sector

initiatief
in samenwerking met
400dpiLogo.jpg
programma en begeleiding

     © 2018