Programma

U gaat kennis op doen op het thema van toezicht op netwerken, waardengedreven toezicht en zeggenschap van cliënten. Door eigentijdse online colleges, webinars en podcasts. Zo kunt u kennis tot u nemen in de tijd en locatie die past in uw agenda.


Tegelijkertijd gaat u "doen" tijdens de fysieke bijeenkomsten! Aan het eind van het traject heeft u een eigentijdse werkwijze ontwikkeld voor een door uw gekozen thema. Denk aan een governanceproces om de behoeften van bewoners op het vizier te zetten en houden in uw toezichtpraktijk. Een werkwijze waarop u invulling wilt geven aan uw toezicht op samenwerkingen/netwerken. De manier waarop innovaties op uw governance agenda staan of hoe u de invulling van diversiteit binnen uw raad in beweging zet. U bevindt zich in een gezelschap van toezichthouders en hun bestuurders, die net als u koploper willen zijn op in goed bestuur en toezicht in het sociaal domein. 
 

Het traject bestaat uit 3 bijeenkomsten en een (facultatieve) afsluitende landelijke inspiratiedag waarin u van denken naar doen wordt begeleid. Kennis, leren en ontwikkelen in dynamische werkvormen, inspiratie, dialoog en intervisie. Het programma is gebaseerd op moderne managementkennis zoals Design Thinking, Theory U en Appriciative inquiry.

 

In hoofdlijnen ziet uw programma er als volgt uit:

April 2020 - Bijeenkomst I

Datum/locatie:     8 april - Utrecht | NVTZ | 10.00 uur - 15.00 uur | 
 

 • inventariseren innovatievragen RvT's en thema's

 • Bespreken van cases en dilemma's vanuit uw praktijk

 • Inventariseren behoeften en drijfveren RvB/RvT en belangenhouders

Resultaat:

 • Verdieping van kennis en ervaring

 • Inzicht in verbindende drijfveren als basis voor experiment

 • Randvoorwaarden en werkwijze in beeld om experiment te gaan 'doen'

'Huiswerk':

 • Afstemmen contour experiment in RvT/RvB en bijvoorkeur bij belangenhouders

 • Afspraak wanneer en hoe te starten 

Mei 2020 - online RvT- kenniscollege

Data:   in overleg deelnemers (1 uur Lunchwebinar)

 • Inspiratie door experts - thema's op basis van behoeften deelnemers (bijv. netwerken, kwaliteit, innovatie, zeggenschap)

 • Inbreng van cases en dilemma's uit uw praktijk

Resultaat:

 • Verrijking van uw inzichten op gekozen thema en implicaties toezicht

 • Kennis ter versterking ontwikkeling eigentijdse werkwijze 

 • Podcast van RvT-college

Juni 2020 - Bijeenkomst II

Data:   regio Utrecht 8 mei | 10.00 uur - 15.00 uur | 

 • Ontwikkeling van van nieuwe werkwijze, afgestemd op uw context 

 • Inbreng van cases en dilemma's uit uw praktijk

 • Inspiratie door mini-college

Resultaat:

 • Versterking van experiment

 • Kennis vergroting

'Huiswerk':

 • Experiment uitvoeren in reguliere RvT-setting

 Oktober 2020 - Bijeenkomst III

Datum/locatie:     14 oktober - Utrecht |  10.00 uur tot 15.00 uur
 

 • Inventariseren eerste ervaringen en nieuwe kennisbehoefte

 • Versterken experiment door intervisie met collega-deelnemers

 • Ideevorming voortzetting en borging experiment

Resultaat:

 • Versterking experiment en inspiratie voor voortzetting

 • Ideevorming borging experiment in RvT-praktijk
   

'Huiswerk':

 • Afstemmen wijze van borging in RvT/RvB en bijvoorkeur bij belangenhouders

 • Voortzetting versterkt experiment binnen RvT/RvB-bijeenkomst(en)

December - Conferentie Vernieuwing Toezicht in Welzijn (deelnemers challenge en open inschrijving)

Data:   4 december 2020 | Locatie: NVTZ Utrecht | dagdeel 9.30 uur - 15.00 uur | deelnemers  + leden NVTZ, Sociaal Werk Nederland, Verdiwel

 • Keynote presentatie wetenschapper vernieuwing van governance

 • Presentatie experimenten, leerervaring en resultaten aan deelnemers 

 • Dialoog 'geleerde lessen

 • Inventarisatie (toekomstige) kennisbehoefte, kennisvorm, verspreiding uitkomsten en rol NVTZ 

Resultaat:

 • Feestelijke afronding traject

 • Kennisontwikkeling op gekozen thema en inspiratie door collega's op andere ontwikkelthema's

 • Kennisontwikkeling in uw RvT op gekozen thema

 • Nieuwe aanpak op gekozen thema is gerealiseerd in uw RvT-praktijk

 • Uw RvT/RvB is zichtbaar als koploper in governance in sociale sector

initiatief
in samenwerking met
400dpiLogo.jpg
programma en begeleiding

     © 2018