PROGRAMMA 

9.15 uur              Ontvangst met koffie en thee

 

                           Uw dagvoorzitter:
                           Barbara Geurtsen, Toezichthouder Zorg en Welzijn en adviseur Governance Zorg, Welzijn en Wonen 

 

9.30 uur             Opening en welkom

                          Joger de Jong, NVTZ  Brancheambassadeur Welzijn en Toezichthouder Welzijn 

                         

9.45 uur             Maatschappelijke vraagstukken en de bestuurlijke praktijk


                           Wat zijn de sociale maatschappelijke vraagstukken voor nu en de toekomst? Welke bestuurlijke uitdagingen liggen voor ons
                           om antwoord te geven op deze complexe vraagstukken? Hoe is bewegingsruimte te ontwikkelen binnen de dynamiek van
                           transformatie van het sociaal domein? Wat betekenen deze uitdagingen voor ‘goed bestuur’?

    

                           René Verkuylen, directeur-bestuurder DOCK en lid bestuur Verdiwel en Sociaal Werk Nederland
 

10.00 uur           Dialoog met de zaal


                          Welke uitdagingen herkent u en welke ontwikkelingen en dilemma’s wilt u toevoegen aan de
                          Agenda Vernieuwing Toezicht in Welzijn 2020-2022

10.15 uur           Goed toezicht: een dubbele taak?!


                          Geen enkele formele of informele organisatie heeft de kennis noch middelen in huis om complexe vragen van bewoners
                          alleen op te lossen. De ontwikkeling naar gebiedsgerichte netwerken is nodig. Wat is de betekenis van deze ontwikkeling
                          voor de ontwikkeling van de rol van intern toezicht? Hoe houden we in deze complexiteit ‘de bedoeling’ en ‘zeggenschap van

                          bewoners’ op het vizier?


                          Marius Buiting, directeur NVTZ 

 

 

10.45 uur           Lessons learned Lokale Innovatie Challenge Vernieuwing Toezicht in Welzijn

                          In de 1e editie van de Challenge 2019 hebben RvT’s met hun bestuurder(s) onderzocht wat de implicaties zijn van het
                          toezicht op netwerken en zeggenschap van bewoners bij de governance van sociaal werkorganisaties. Welke inzichten
                          hebben de governance organen, van grote en kleine organisaties, opgedaan en welke lessen delen zij graag met u om zo
                          met elkaar de toezichtpraktijk op een eigentijdse manier te ontwikkelen.

 

                          Interview met vertegenwoordigers: Stichting PlusPunt Zandvoort, Meander Prokino, Dock, Alifa en IMW Tilburg

11.15 uur           Korte break

 

11.40 uur           Netwerken – waar hebben we het over?

                          Netwerken worden gezien als het antwoord op complexe vraagstukken. Dat is geen eenvoudige opgave. Een diversiteit aan
                          netwerkvormen zijn te vinden in het sociaal domein. Welke uitdagingen zijn te herkennen? Waar houd je dan toezicht op,
                          namens wie en aan wie wordt verantwoording afgelegd? Wat zijn relevante principes en vragen om op het vizier te hebben
                          als toezichthouder? Presentatie door experts en dialoog met de zaal waar aandacht is voor de vraagstukken en dilemma’s
                          die tijdens de Challenge ter tafel zijn gekomen. Aansluiting bij de praktijk is geborgd!

 

                          Monique Spierenburg, adviseur Lokaal organiseren Vilans en auteur van diverse Vilans-publicaties rondom Governance 
                          tussen organisaties

 

12.30 uur           Lunch in de Foyer
 

13.15 uur           Dialoog van Waarde(n)
                          De Innovatie Challenge bracht actuele dilemma’s naar boven, die spelen in de toezichtpraktijk. Aan Dialoogtafels  gaat u de
                          verdieping in. U verkent het dilemma, weegt af en oordeelt vanuit een waardengedreven dialoog met uw collega-
                          toezichthouders en bestuurders uit het land. U krijgt daarbij inzicht hoe een waardengedreven dialoog  uw dialogen
                          ondersteunen om de maatschappelijke bedoeling en belang van cliënten op het vizier te houden in de complexiteit van het
                          systeem.


14.30 uur           Agenda Vernieuwing Toezicht op Welzijn 2020


                          Welke lessen neemt u mee uit de dag en welke agendapunten verdienen verdere verdieping in de Agenda Vernieuwing
                          Toezicht op Welzijn? De agenda vormt het vertrekpunt voor verdere ontwikkelingen van activiteiten binnen de NVTZ Welzijn
                          en verbinding met partners zoals Sociaal Werk Nederland en Verdiwel.

 

15.00 uur           Afronding met netwerkreceptie in de Foyer

initiatief
in samenwerking met
400dpiLogo.jpg
programma en begeleiding

     © 2018