Waarom?

De buitenwereld van de sociale sector is continue in ontwikkeling. Dat heeft ook impact op het intern toezicht en goed bestuur van de organisaties in deze sector. Want weet u bijvoorbeeld al hoe u gaat toezien op de (be)sturing van de vele netwerken waarin uw organisatie participeert? Welke aanpak werkt nu in de praktijk om echt zeggenschap te geven aan cliënten, bewoners of belangenhouders ? En wat betekent dit voor uw Raad van Toezicht? Hoe gaat u op zichtbare en verfrissende wijze verantwoording afleggen aan uw belangenhouders? Of hoe geeft u inclusie en diversiteit succesvol invulling binnen uw raad?


Zeven Raden van Toezicht ontwikkelen concreet nieuw antwoord voor hun toezichtpraktijk 
Als toezichthouder zult u deze vragen vast herkennen. U wilt met elkaar verder professionaliseren door nieuwe inzichten te omarmen en echt toe te passen in de praktijk. U bent met uw raad op zoek naar inspirerende vormen van toezicht, verantwoording en zeggenschap. Nieuwe concrete aanpakken, die echt werken en aansluiten bij uw praktijk. 

Om antwoorden te vinden op deze vragen gaan zeven Raden van Toezicht met elkaar de uitdaging aan in de Lokale Innovatie Challege "Vernieuwing toezicht in Welzijn". Een omgeving waarin zij in een inspirerend proces samen met andere koplopers leren en innoveren. Zij hebben zelf een thema gekozen waarop zij een nieuwe werkwijze willen ontwikkelen voor hun Raad. Eind 2019 ronden zij het leerproces af met een concrete nieuwe aanpak die zij hebben getoetst in hun praktijk! 

Waarom doen zij mee?

  • Het traject sluit aan op ritme en tempo van hun reguliere toezichtpraktijk

  • Denken, leren en doen in één proces: hun ontwikkelthema wordt omgezet naar concrete actie

  • De ontwikkelbehoefte in hun praktijk staat centraal 

  • Toezicht en bestuur leren en ontwikkelen samen, inzicht direct toepasbaar in praktijk

  • Inspiratie van collega’s, binnen en buiten de sector, voorkomen wiel opnieuw uitvinden

  • Buitenwereld, maatschappelijk debat en belangenhouders zijn verbonden in proces

  • Laagdrempelig en praktische aanpak door design thinking methodiek

  • Betrokkenheid branchepartners Sociaal Werk Nederland en Verdiwel – breed bereik 

  • Actieve bijdragen leveren aan vernieuwing governance welzijn


 

initiatief
in samenwerking met
400dpiLogo.jpg
programma en begeleiding

     © 2018